ÇAĞRILI KONUŞMACI
Ronald G. Sultana

EMCER founding Director, is a Professor of Educational Sociology and Comparative Education at the University of Malta. He has studied education in Malta, the UK and New Zealand, and was Fulbright Fellow at Stanford University (USA).

DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizi, Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin işbirliği ile 15 – 17 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya Royal Seginus Otel’de gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kongresi’ne davet etmekten onur duyarız. Derneğimiz tarafından 1991 yılından bu yana ulusal düzeyde gerçekleştirilen, sadece On ikincisi aynı zamanda Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi olarak da anılan Kongremizi bu yıldan başlayarak uluslararası platforma çekiyoruz.

Bilindiği gibi, Türkiye elli yılı aşkın bir süredir üç düzeyde (lisans, yüksek lisans ve doktora) psikolojik danışman eğitimi veren ender ülkelerden biridir. Ülkemizin yarım yüzyıllık psikolojik danışman eğitimi deneyiminin PDR alanındaki yeni açılımlar, küresel ve yerel gereksinimler ışığında uluslararası bir kongrede irdelenmesinin, enine boyuna tartışılmasının PDR alanı ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 21. yüzyıl vizyonuna katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Kongremizin ana temasını, “Geçmişten Geleceğe Psikolojik Danışman Eğitimi: Güçlükler, Fırsatlar ve Hedefler” olarak belirledik. Kongremizde psikolojik danışman eğitimi ana temasının yanı sıra çift ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, okul psikolojik danışmanlığı, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı ve ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı gibi uzmanlık alanları kapsamına giren alt temalara da yer verilecektir.

Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların konferans, panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları PDR alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 21. yüzyıl vizyonunu geliştirecek ve genişletecek şekilde ele alacaklarına inanıyoruz.

Sizi, Antalya’da misafir etmek ve katkılarınızdan yararlanmak dileğiyle…

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Demet EROL ÖNGEN
Akdeniz Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Filiz BİLGE
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Genel Başkan

KONGRE AFİŞİ
DÜZENLEYENLER
SPONSORLAR