DAVET MEKTUBU

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliği ile 24-25-26-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Kemer/Antalya’da gerçekleştireceğimiz “21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2019)”nde görmekten onur duyarız.

21. Uluslararası PDR Kongresi’nin ana teması “Okul Psikolojik Danışmanlığı-2023 Vizyonu: Unvan ve reformlar” şeklinde belirlenmiştir. Türkiye’de bu güne kadar 35 bine yakın psikolojik danışman mezun edilmiştir. Mezunlarımızın %95’i halen Milli Eğitim Bakanlığı’nda istihdam edilmektedir. Halen yaklaşık 16 bin psikolojik danışman okullarda istihdam edilmek için fırsat aramakta, yine 17 öğrenci eğitim öğretim kurumlarında görev almak üzere öğrenim görmektedir. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonuna paralel olarak, okul psikolojik danışmanlığı alanında da birçok reforma gereksinim duyulmaktadır. Bunlar başta okul psikolojik danışmanı unvanı olmak üzere, Mesleki Yeterlik Kurumu’nda okul psikolojik danışman yeterliklerinin yazılması, okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri yönetmeliğinin hazırlanması, okul psikolojik danışmanlığı uygulamaları standartlarının oluşturulması ve üniversitelerde bu uygulamalarla ilgili yönerge hazırlanması gibi reformlardır. Bu düşünceler 21. kongrenin temasının okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili olması fikrini bizde uyandırmıştır.

Kongremizde “Okul Psikolojik Danışmanlığı-2023 Vizyonu: Unvan ve reformlar” ana temasının yanı sıra “psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu”, “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik danışmanlığı” ve “ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” gibi alt temalara da yer verilecektir.

Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların konferans, panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları PDR alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 2023 vizyonunu geliştirecek ve genişletecek şekilde ele alacaklarına inanıyoruz.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri E-Özet Kitap ve tam metinleri bildiri ise E-Tam Metin Kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem sürecinden sonra Türk PDR Der yayınlarından olan Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi veya Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nde yayımlanabilecektir.

PDR’nin bu büyük bilgi şöleni için siz değerli meslektaşlarımızı Kemer/ANTALYA’ya bekliyoruz.

Saygılarımla…

Web: https://2019.pdrkongreleri.org

E posta: pdrkongre2019@gmail.com

Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN
Kongre Başkanı

Türk PDR Der Genel Başkanı

ÇAĞRI MEKTUBU

≠PDR’de Doğa-Sanat-Bilim Buluşması≠

Sevgili PDR Öğrencileri ve Akademisyenleri Türk PDR Derneği’nin gelenekselleşen PDR Öğrenci Kongresi bu yıl Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ev sahipliği ile düzenlenmektedir.  Sizleri 16. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi’nde (1-2-3 Ağustos 2019) Bolu’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi PDR anabilim dalı lisans programı 2000 yılında eğitim öğretime başlamıştır ve bu yıl 15. dönem mezunlarını verecektir. Anabilim Dalı’nda lisans eğitimi yanında yüksek lisans programı da bulunmaktadır. Üniversite yerleşkesinin bulunduğu Bolu; Abant-Gölcük-Yedigöller-Bolu Dağı-Köroğlu Dağları-kaplıca merkezleri gibi doğal güzellikleri ile tanınmaktadır. Aynı zamanda,  Ankara-İstanbul arasındaki konumu ile başkente ve büyükşehirlere ulaşım kolaylıkları bulunmaktadır. Türkiye’de ilk kez vakıf destekli devlet üniversitesi statüsü ile 1992’de kurulan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, hayırsever merhum İzzet Baysal’ın birçok eseri yanında kendi ifadesi ile ‘en önemli eserim’ olarak nitelendirdiği eserlerindendir. Üniversitenin kuruluşu aşamasında ve daha sonraki yapılanmasında bu destek ile üniversite hızlı bir ivme ile gelişmiş ve güçlenmiştir. Üniversite Gölköy Kampüsü, Bolu’nun doğal güzelliklerinin yansımasıyla, ormanlık bir alanda, yanı başında Gölköy gölü, kongre merkezleri, sosyal tesisleri, aktivite merkezleri, yurt ve yemekhane gibi olanaklarla donanmıştır. Kongre hazırlığının; iyi bir ekip çalışması, zaman ve enerji gerektirdiği bilinciyle 16. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi’nin hazırlık çalışmalarına heyecanla başladık. Bu motivasyonla yarınların; alan çalışanları, uzmanları, akademisyenleri ve karar alıcıları olacak olan PDR öğrencilerinin, mesleki gelişimlerini destekleyecek, alandaki bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak bir kongre ortamı ve içeriği hazırlamak ve sizlere iyi bir kongre deneyimi yaşatmak için çaba gösteriyoruz. Son söz olarak; sizleri Köroğlu’nun ‘Benden selam olsun Bolu Beyine’ sözüyle iyi yöndeki gelişmeler için çalışma, emek harcama mücadelesi ve kararlılığı ile selamlamak, merhum İzzet Baysal’ın en kıymetli eseriyle tanıştırmak ve aynı zamanda bilimsel, sosyal ve sanatsal paylaşımlar yapmak amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bekliyoruz.

Saygılarımızla…

 

Web: http://www.o-pdrkongre2019.org

E posta: pdrogrenci2019@gmail.com

16.Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi

Düzenleme Kurulu