DAVET MEKTUBU

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliği ile 24-25-26-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Kemer/Antalya’da gerçekleştireceğimiz “21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2019)”nde görmekten onur duyarız.

21. Uluslararası PDR Kongresi’nin ana teması “Okul Psikolojik Danışmanlığı-2023 Vizyonu: Unvan ve reformlar” şeklinde belirlenmiştir. Türkiye’de bu güne kadar 35 bine yakın psikolojik danışman mezun edilmiştir. Mezunlarımızın %95’i halen Milli Eğitim Bakanlığı’nda istihdam edilmektedir. Halen yaklaşık 16 bin psikolojik danışman okullarda istihdam edilmek için fırsat aramakta, yine 17 öğrenci eğitim öğretim kurumlarında görev almak üzere öğrenim görmektedir. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonuna paralel olarak, okul psikolojik danışmanlığı alanında da birçok reforma gereksinim duyulmaktadır. Bunlar başta okul psikolojik danışmanı unvanı olmak üzere, Mesleki Yeterlik Kurumu’nda okul psikolojik danışman yeterliklerinin yazılması, okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri yönetmeliğinin hazırlanması, okul psikolojik danışmanlığı uygulamaları standartlarının oluşturulması ve üniversitelerde bu uygulamalarla ilgili yönerge hazırlanması gibi reformlardır. Bu düşünceler 21. kongrenin temasının okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili olması fikrini bizde uyandırmıştır.

Kongremizde “Okul Psikolojik Danışmanlığı-2023 Vizyonu: Unvan ve reformlar” ana temasının yanı sıra “psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu”, “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik danışmanlığı” ve “ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” gibi alt temalara da yer verilecektir.

Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların konferans, panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları PDR alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 2023 vizyonunu geliştirecek ve genişletecek şekilde ele alacaklarına inanıyoruz.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri E-Özet Kitap ve tam metinleri bildiri ise E-Tam Metin Kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem sürecinden sonra Türk PDR Der yayınlarından olan Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi veya Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nde yayımlanabilecektir.

PDR’nin bu büyük bilgi şöleni için siz değerli meslektaşlarımızı Kemer/ANTALYA’ya bekliyoruz.

Saygılarımla…

Web: http://pdrkongre2019.org

E posta: pdrkongre2019@gmail.com

Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN
Kongre Başkanı

Türk PDR Der Genel Başkanı

Önemli Tarihler:

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 01 Eylül 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 01 Ekim 2018
Erken Kayıt Son Tarih 15 Eylül 2018
DAVET MEKTUBU

Saygıdeğer Öğretim Elemanları,  Meslek Çalışanları ve Sevgili Arkadaşlar ,

Türk PDR Derneği ve Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalı işbirliği ile 8-9-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında 15. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresini gerçekleştireceğiz. Mersin Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşecek olan kongremize, saygıdeğer öğretim elemanlarımızı, çeşitli alanlarda çalışan meslektaşlarımızı, değerli öğrenci arkadaşlarımızı ve mesleğimize gönül verenleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Globalleşen dünyada, sürekli olarak değişen toplum yapısı ile birlikte yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ve bu değişme ile doğru bilgiye erişim, doğru bilgiyi seçme ve bilgiyi kullanmanın farklı yolları aranmaktadır. İnsan, toplum ve diğer tüm sistemlerin merkezinde olan değerli mesleğimize, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet alanları doğmaktadır. Bu bağlamda geleceğe dönük bir yol haritası oluşturma temennisi ile kongremizin ana teması ‘ Değişen Toplumsal İhtiyaçlar ve PDR’de Yeni Fırsatlar ‘  olarak belirlenmiştir.

8-9-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında ‘ Mavi ile yeşili buluşturan şehir Mersin ‘de sizleri misafirimiz olarak görmek istiyor ve kongremize bekliyoruz.

15.Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi

Düzenleme Kurulu

Önemli Tarihler:

BİRİNCİ KAYIT TARİHİ 07-04-2018
İKİNCİ KAYIT TARİHİ 14-04-2018
ÜÇÜNCÜ KAYIT TARİHİ 21-04-2018
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 31-05-2018
KONGRE BAŞLANGIÇ TARİHİ 08-08-2018
KONGRE BİTİŞ TARİHİ 10-08-2018