DAVET MEKTUBU

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin organizatörlüğünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Canik Belediyesi işbirliği ile 25-26-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek olan “20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2018)”ne davet etmekten onur duyarız.

Derneğimiz tarafından 1991 yılından bu yana ulusal düzeyde 13 kongre ve 6 uygulamalı kongre gerçekleştirilmiştir. Her iki kongremizi bu yıldan başlayarak birleştirerek uluslararası platforma taşıyor ve 20’cisini gerçekleştiriyoruz.

Bilindiği gibi, Türkiye elli yılı aşkın bir süredir lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde psikolojik danışman eğitimi veren ender ülkelerden biridir. Ülkemizin yarım yüzyıllık psikolojik danışman eğitimi deneyiminin PDR alanındaki yeni açılımlar, küresel ve yerel gereksinimler ışığında uluslararası bir kongrede irdelenmesinin, enine boyuna tartışılmasının PDR alanı ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 21. yüzyıl vizyonuna katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Kongremizin ana temasını “Geçmişten Geleceğe Psikolojik Danışman Eğitimi” olarak belirledik.

Kongremizde “psikolojik danışman eğitimi” ana temasının yanı sıra “okul psikolojik danışmanlığı”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik danışmanlığı” ve “ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” gibi uzmanlık alanları ile “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon” ve “psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu” kapsamına giren alt temalara da yer verilecektir.

Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların konferans, panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları PDR alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 21. yüzyıl vizyonunu geliştirecek ve genişletecek şekilde ele alacaklarına inanıyoruz.

PDR’nin bu büyük bilgi şöleni için 25-26-27 Ekim 2018’de SAMSUN’da kongrenin gerçekleştirileceği Canik Belediyesi Kültür Merkezi’nde birlikte olmak dileğiyle…

Saygılarımla…

Doç. Dr. Cengiz ŞAHİN
Kongre Başkanı

Türk PDR Der Genel Başkanı

Önemli Tarihler:

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 01 Eylül 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 01 Ekim 2018
Erken Kayıt Son Tarih 15 Eylül 2018
DAVET MEKTUBU

Saygıdeğer Öğretim Elemanları,  Meslek Çalışanları ve Sevgili Arkadaşlar ,

Türk PDR Derneği ve Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalı işbirliği ile 8-9-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında 15. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresini gerçekleştireceğiz. Mersin Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşecek olan kongremize, saygıdeğer öğretim elemanlarımızı, çeşitli alanlarda çalışan meslektaşlarımızı, değerli öğrenci arkadaşlarımızı ve mesleğimize gönül verenleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Globalleşen dünyada, sürekli olarak değişen toplum yapısı ile birlikte yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ve bu değişme ile doğru bilgiye erişim, doğru bilgiyi seçme ve bilgiyi kullanmanın farklı yolları aranmaktadır. İnsan, toplum ve diğer tüm sistemlerin merkezinde olan değerli mesleğimize, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmet alanları doğmaktadır. Bu bağlamda geleceğe dönük bir yol haritası oluşturma temennisi ile kongremizin ana teması ‘ Değişen Toplumsal İhtiyaçlar ve PDR’de Yeni Fırsatlar ‘  olarak belirlenmiştir.

8-9-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında ‘ Mavi ile yeşili buluşturan şehir Mersin ‘de sizleri misafirimiz olarak görmek istiyor ve kongremize bekliyoruz.

15.Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi

Düzenleme Kurulu

Önemli Tarihler:

BİRİNCİ KAYIT TARİHİ 07-04-2018
İKİNCİ KAYIT TARİHİ 14-04-2018
ÜÇÜNCÜ KAYIT TARİHİ 21-04-2018
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 31-05-2018
KONGRE BAŞLANGIÇ TARİHİ 08-08-2018
KONGRE BİTİŞ TARİHİ 10-08-2018